ოლეინა

ზეთი „ოლეინა“ - წარმოებულია „Bunge Ukraine “ მიერ, რომელიც    ეკუთვნის აგრო და საკვები პროდუქტების მსოფლიო ბაზრის ლიდერს, - „BUNGE”